מאי 17, 2017

היעדרות מהעבודה

ימי מחלה –             במרבית הסכמי העבודה הקיבוציים, נקבע הסדר ביטוח המאפשר לעובד תשלום גבוה מזו הנקבע  בחוק. כמו כן, אין הוראה המחייבת את המעביד לשלם […]
מאי 17, 2017

מחלת מקצוע

תחת הכותרת של "נפגע עבודה", עם התייחסות דומה של בל"ל, הגשת טפסים וכו'. הגדרה: מחלה אשר נגרמת כתוצאה ישירה מסביבת העבודה. מחלת מקצוע היא מחלה שהעובד […]
מאי 17, 2017

 שירותי בריאות בקופות חולים

אילו שירותים כלולים בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים?  בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים נכללים שירותים בתחומים העיקריים הבאים:  אבחון, התייעצות וטיפול רפואי  תרופות  שירותי […]
מאי 17, 2017

תאונת עבודה

הגדרה:תאונת עבודה – כל פגיעה הנגרמת לאדם כתוצאה ישירה או עקיפה מעבודתו; קשת רחבה של פגיעות – פגיעה פיזית בזמן העבודה, בדרך אל/מהעבודה ועד למחלת מקצוע […]