מאי 17, 2017

מדריך פגיעות בעבודה – תביעות נגד המעביד והצד השלישי

פגיעות בעבודה הנן שכיחות מאד במחוזותינו. הטיפול בפגיעה בעבודה (כפי שתפורש להלן) מתחלק לרוב לשני מישורים – האחד אל מול המוסד לביטוח לאומי והשני אל מול המעביד ו/או צד שלישי […]
מאי 17, 2017

תאונת עבודה

הגדרה:תאונת עבודה – כל פגיעה הנגרמת לאדם כתוצאה ישירה או עקיפה מעבודתו; קשת רחבה של פגיעות – פגיעה פיזית בזמן העבודה, בדרך אל/מהעבודה ועד למחלת מקצוע […]
מאי 17, 2017

 שירותי בריאות בקופות חולים

אילו שירותים כלולים בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים?  בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים נכללים שירותים בתחומים העיקריים הבאים:  אבחון, התייעצות וטיפול רפואי  תרופות  שירותי […]
מאי 17, 2017

מחלת מקצוע

תחת הכותרת של "נפגע עבודה", עם התייחסות דומה של בל"ל, הגשת טפסים וכו'. הגדרה: מחלה אשר נגרמת כתוצאה ישירה מסביבת העבודה. מחלת מקצוע היא מחלה שהעובד […]