ימי מחלה –

            במרבית הסכמי העבודה הקיבוציים, נקבע הסדר ביטוח המאפשר לעובד תשלום גבוה מזו הנקבע

 בחוק. כמו כן, אין הוראה המחייבת את המעביד לשלם דמי פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה.

טבלת שיעור דמי מחלה

ימי מחלה על פי החוק
יום ראשון אין תשלום
ימים 2-3 50% משכר העבודה
ימים רביעי ואילך 100% משכר העבודה

הרכיבים המובאים בחשבון כבסיס לחישוב דמי מחלה:

 1. שכר יסוד
 2. תוספת וותק
 3. תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות
 4. תוספת משפחה
 5. תוספת מחלקתית או מבצעית

היעדרות כתוצאה מתאונת דרכים

הפיצויים משולמים מהביטוח החובה של הרכב. ימי היעדרות אינם נמנים בימי המחלה של העובד.

 

היעדרות בשל מחלה הורה

אם ההורה מעל 65, מותר עד 6 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה המצטברים. "מחלת הורה" – תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום"

היעדרות בשל מחלת בן זוג

מותר עד 6 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה המצטברים. "בן זוג חולה" – תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום"

חופשת מחלה – ילד

עובד הנעדר מהעבודה בגלל מחלת ילדו, או הצורך לסייע סיוע אישי לאדם עם מוגבלויות (בהתאם למגבלות התקנות) – יימלא "הצהרת עובד" בצירוף האישורים הרלוונטיים:

 • מחלת ילד – אישור רפואי
 • אדם עם מוגבלות – יש לצרף אישור שהאדם זקוק לסיוע אישי – לצרכי ליווי, סיוע, השגחה בטיפול רפואי/פרא-רפואי, כולל אישור הגורם המטפל

עובד זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה למחלת ילד, שטרם מלאו לו 16, על חשבון ימי המחלה הצבורה שלו, בלבד שבן זוגו עובד. הורה יחיד = 16 ימים

עובד זכאי לזקוף 30 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של ילדו שטרם מלאו לו 18 (אם עבד לפחות שנה אצל המעביד) הורה יחיד = 60 ימים

 

 

היעדרות כתוצאה מהפלה

רשאית להעדר שבוע, אלא אם הרופא אישר יותר. מכס' 6 שבועות. תחשב היעדרות בגלל מחלה, על חשבון ימי מחלה

 

היעדרות לצרכי הפרייה

תחשב היעדרות בגלל מחלה, על חשבון ימי מחלה; עד 16 יום לסדרת טיפולים (במקום בו עובדים 5 ימים בשבוע)

 

היעדרות עקב הריון ולידה של בת הזוג

עד 7 ימי מחלה, על חשבון ימי מחלה השנתיים. יש למסור טפסים למעביד ולקבל אישור

 

היעדרויות שאינן באות במניין ימי מחלה

 1. תאונת עבודה
 2. תאונת דרכים
 3. חופשת לידה
 4. שמירת הריון

 

הזמנת אמבולנס –

 • לא כתוב בחוק; ולכן חל על העובד. מומלץ לעובד לנות לקבל החזרים מקופ"ח.