הטיפול הכולל בלקוח עוסק בכל ההיבטים הקשורים לבריאות תעסוקתית:

 • בדיקות מנופאים/עגורנאים ועובדי גובה - בדיקה הכוללת בדיקת חדות ראייה, שדות ראייה ושמיעה ובדיקה גופנית של רופא תעסוקתי.
 • בדיקות תקופתיות לנהגים מקצועיים - בדיקה הכוללת בדיקת חדות ראייה, שדות ראייה ושמיעה ובדיקה גופנית של רופא תעסוקתי.
 • בדיקה עבור נהגים לראייה וראיית לילה בבדיקת סקירה עבור ממוני בטיחות בתעבורה.
 • ביצוע בדיקות רפואיות על פי תקנות הבטיחות בעבודה.
 • בדיקות ראייה להסמכת ISO לעובדי הרכבה וייצור עבור מנהלי איכות.
 • בדיקות גילוי שימוש בסמים.
 • בדיקת כשירות לעבודה לעובדים זרים.

הטיפול הכולל בלקוח עוסק בכל ההיבטים הקשורים לבריאות תעסוקתית:

 • בדיקות מנופאים/עגורנאים ועובדי גובה - בדיקה הכוללת בדיקת חדות ראייה, שדות ראייה ושמיעה ובדיקה גופנית של רופא תעסוקתי.
 • בדיקות תקופתיות לנהגים מקצועיים - בדיקה הכוללת בדיקת חדות ראייה, שדות ראייה ושמיעה ובדיקה גופנית של רופא תעסוקתי.
 • בדיקה עבור נהגים לראייה וראיית לילה בבדיקת סקירה עבור ממוני בטיחות בתעבורה.
 • ביצוע בדיקות רפואיות על פי תקנות הבטיחות בעבודה.
 • בדיקות ראייה להסמכת ISO לעובדי הרכבה וייצור עבור מנהלי איכות.
 • בדיקות גילוי שימוש בסמים.
 • בדיקת כשירות לעבודה לעובדים זרים.